Phương thức thanh toán

  • Quý khách ở Hà Nội thanh toán tiền mặt trực tiếp khi nhận hàng
  • Quý khách ở các tỉnh khác thanh toán qua chuyển khoản, số tài khoản xem bên dưới

Số tài khoản

Ngân hàng Vietcombank:

+ Số tài khoản: 0021000301860

+ Ngân hàng Vietcombank Hà Nội (không có tên chi nhánh)

+ Chủ tài khoản: Chu Văn Cận

Ngân hàng Vietinbank:

+ Số tài khoản: 100006397149

+ Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội

+ Chủ tài khoản: Chu Văn Cận

Chú ý: Hàng của quý khách sẽ không được giao cho tới khi chúng tôi nhận được tiền.