Gối kê cổ chữ C vỏ nhung cao cấp GLC-07 - Click Image tới Close